Kaštánek Trubín

Ceny

Měsíční školné:

  Celý den 7:00 - 17:00 Dopoledne 7:00 - 12:30
 5x týdně 10 300 Kč 7 300 Kč
 4x týdně 9 000 Kč 6 400 Kč
 3x týdně 7 000 Kč 5 100 Kč
 2x týdně 4 900 Kč 3 700 Kč

Cena je za jeden kalendářní měsíc, včetně stravy (2x svačina, 1x oběd) a pitného režimu 

 

NOVĚ!!!

- zvýhodněná cena pro děti starší 4 let - 9 500 Kč na měsíc včetně stravy (2x svačina, 1x oběd) a pitného režimu, pro docházku na celý den (7:00 - 17:00) a celý měsíc. 

- pokud dítě dosáhne věku 4 let v průběhu školního roku, cena se snižuje od prvniho dne měsíce následující měsíc, kdy dítě dovršilo 4 let.

 

Při volné kapacitě je možná docházka:

 • 1x dopoledne 550 Kč (včetně stravy a pitného režimu)
 • 1x celý den 750 Kč (včetně stravy a pitného režimu)

 

Cena zahrnuje:

 • Kompletní péče spojená s pobytem dítěte v MŠ
 • Celodenní strava - 2x svačina, 1x oběd
 • Pitný režim během celého dne
 • Aktivity podle denního programu
 • Výuku angličtiny
 • Pravidelná divadelní a zábavná představení
 • Didaktické pomůcky, hračky
 • Metodické materiály
 • Vybavení prostorů
 • Hygienické potřeby
 • Náklady na provoz
 • Podrobné záznamy o životě dítěte ve školce
 • Pojištění
 • Oslavy narozenin s malým dárkem

 

Nepřítomnst dítěte:

 • docházky 5x týdně a 4x týdně - omluva se přijímá pouze z důvodu nemoci. Na základě potvrzení od lékaře vracíme 40% z počtu dnů nepřítomnosti
 • ostatní docházky - školné se nevrací, docházku je možné nahradit v jiné dny, pokud kapacita školy dovolí
 • státní svátky se nenahrazují
 • dítě je potřeba omluvit nejpozději do 8h00 dne nástupu do školy

 

Podmínky placení:

Školné se hradí předem, nejpozději k 1. dni placeného měsíce. Platba může být uskutečněna přímo v MŠ Kaštánek nebo bankovním převodem s připsáním na účet nejpozději do 1. dne placeného měsíce. Rezervace místa je zajištěna uhrazením rezervačního poplateku    4 000 Kč – a odevzdáním přihlášky. Registrační poplatek je odečten z platby prvního školného. Přednostně jsou zapsány děti k docházce na celý den a celý měsíc. Dítě se do mateřské školy přijímá na základě rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte.

 

Slevy:

 • Při platbě školného půl roku předem sleva 3% z celkové částky
 • Při platbě na celý školní rok (září-červen) sleva 5% z celkové částky
 • Sourozenec sleva 5%

 

S ohledem na zdraví ostatních dětí může personál přicházející, viditelně nemocné dítě nepřijmout a ponechat v péči rodičů.

V případě onemocnění dítěte v průběhu návštěvy MŠ Kaštánek bude přivolán rodič nebo jeho zákonný zástupce k jeho vyzvednutí.

Výpovědní lhůta pro ukončení docházky je 1 měsíc. Doba začíná běžet od prvniho dne měsíce následující doručení výpovědi.