Kaštánek Trubín

O nás

Naším cílem je zajistit celodenní kvalitní a kvalifikovanou péči a vzdělání pro děti předškolního věku s ekovýchovným zaměřením.  

Naše mateřská škola :

 • Mateřská škola Akreditovaná Ministerstvem školství, tělovýchovy a sportu
 • Individuální přístup k dětem
 • Výuka angličtiny 
 • Přijímáme děti již od 2 let
 • Rozdělení dětí do věkových skupin
 • Provozní doba pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hodin, celoroční provoz - otevřeno i o letních prázdninách
 • Děti pomáhají připravovat svačinky
 • Dramatická, hudební a výtvarná výchova, pohybové a taneční aktivity
 • Logopedie a grafomotorika
 • Moderní vybavení odpovídající nejpřísnějším normám
 • Klidné a čisté prostředí, rodinný dům s uzavřenou zahradou a hřištěm
 • Bezpečná parkovací místa vyhrazena jen pro návštěvníky školky
 • Na zahradě se staráme o květiny a bylinky, staráme se o naše zvířecí kamarády morče Pepinu a králíčka Bobinu
 • Každodenní pobyt venku - na záhrádce školky nebo na procházkách po okolí
 • Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, zdravá a vyvážená strava – pokud to počasí dovolí, jsou aktivity přesouvány ven, na zahrádce jíme, hrajeme si
 • Pravidelně informujeme rodiče o aktivitách dítěte ve školce
 • Formou aktivního učení nabízíme podněty přiměřené věku dětí - učení vlastní zkušeností, pozorováním, experimentováním, zážitky a hlavně hrou v přírodě

Mateřská škola Kaštánek je založena na individuálním přístupu k dítěti, jako rovnocennému partnerovi dospělých. Děti vedeme k věku přiměřené soběstačnosti i aktivní činnosti. Důraz klademe na harmonický rozvoj osobnosti dítěte a hlavně na pravidelný pobyt venku. Děti jsou hravým a nenásilným způsobem vedeny ke vnímání přírody a světa, který je obklopuje. Děti všemi smysly poznávají věci, které nám poskytuje příroda : chutě, vůně, dotyky, zvuky a to co vidíme. Převážnou část dne trávíme venku. Na zahrádce svačíme, vyrábíme, malujeme, zpíváme, hrajeme si a učíme se pečovat o kytičky a bylinky. Často chodíme do přírody v okolí školky na procházky a jednou měsíčně na celodopolední výlety. Děti rozdělujeme do věkově přizpůsobených skupin, starší jsou Kaštánci, střední věk jsou Červánci a nejmladší jsou Sluníčka. Děti vychováváme bez televize a přebytečných technologií.

Naše učitelky jsou profesionálové v oboru předškolní výuky a vzdělávání dětí. Mají bohaté zkušenosti v oblastech plánování a implementace programů a denních aktivit. Zkušenosti v oboru jsou podmínkou zaměstnaneckého vztahu. Individuální přístup ke každému dítěti je samozřejmostí, neboť pouze s velmi dobrou znalostí a pochopením vašich dětí můžeme dosáhnout plánovaných a vám slíbených cílů. Jsme otevřeni novinkám ve vzdělávání a proto se všichni zaměstnanci dále školí. 

Děti si ve školce osvojí základní hygienické a stravovací  návyky (mytí rukou, čištění zubů, kulturu stolování),  naučí se komunikovat s vrstevníky a jsou poté lépe připraveny na plynulý přechod do jiných typů předškolních, či později školních zařízení.

Během pobytu Vašeho dítěte v MŠ Kaštánek, si o něm vedeme pečlivé a pravidelné písemné záznamy. Pro efektivní a odbornou práci s dětmi je nutné, abychom se navzájem informovali o jednotlivých úspěších, obtížích a vývojových krocích dítěte. Záznamy jsou důležité při práci učitelů a lektorů, ale především umožňují rodičům dozvědět se, co jejich dítko celý čas ve školce dělalo a dále o tom s učitelem debatovat. Rodičům zasíláme zprávy o jejich dětech a fotky emailem.